Gå til sidens hovedinnhold

Fra klokken 18: Direkte fra kommunestyret i Sirdal

Gang og sykkelvei til Tjomlid, inkludert forslag til en endring som inkluderer senking av bakketopp og enforlengelse ned til Tonstad skule, er blant sakene som skal opp i kommunestyret i Sirdal i dag.

Her er sakslisten fra dagens kommunestyremøte i Sirdal:

 • Protokoll fra forrige møte 3
 • Orienteringer
 • Referatsaker
 • Sirdal kontrollutvalg (tre saker)
 • Sirdal Booking AS- søknad om skjenkebevilling f.o.m 01.10.20 t.o.m 15.10.20
 • Behov for vedtak om avsetting av midler til kommunale prosjekter og utredninger
 • Fylkesmannens behandling av klagesaken og søknad om forhåndstiltredelse

Les også

Fylkesmannen støtter at strandsone tas med tvang

 • Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2023
 • Plan for selskapskontroll for perioden 2020-2023
 • Revidering av vedtekter og betalingsreglement barnehagene i Sirdal
 • Sirdal Booking AS ( Sirdal Resort)- skjenkekontroll 04.09.20 - prikktildeling
 • Kjøp av "Indre Hauan" - Ytregarden 3
 • Krav om heilårig minstevassføring i Finså
 • Gang og sykkelvei Tjomlid, forslag til endring som inkluderer senking av bakketopp samt vurdere innløsing av opsjon 2

Les også

Har startet på gang- og sykkelsti: – Når får vi resten av strekningen?

 • Oversikt over årsverk i Sirdal kommune fordelt på administrative enheter, jf. budsjettvedtak 2020
 • Byggesaksbehandler 454
 • Politisk verv - fritak
 • Eventuelt