Det er så flott at med Frelsesarmeens julegryte. Det er et samfunnsnengasjement og et tilbud, eller hva vi kan kalle det. Hjelp er vel en mer riktig betegnelse, det at folk fra nær og fjern - også fattig og rike. Alle kan rammes og oppleve problemer i livet og må ha hjelp.

Til og med noen vi aldri trodde, trenger hjelp, av ulike grunner. Da kan hjelp bety alt.

Ikke alt kan vi greie å forstå, og det er ikke alltid like lett heller. Men det er viktig at vi ikke ser bare håpløshet, men opplever en normal hverdag også.