Frp er ute av dansen

Senterpartiet tar Frps plass i samarbeidet i Kvinesdal.