Fremtiden til videregående i Kvinesdal: – Skolen bør bestå og utvikles

Åse Paulsen Skiftun jobbet 21 år i skolen før hun pensjonerte seg i 2018. Hun har vært et ansikt utad – og en ansatt elever i flere generasjoner utviklet et godt forhold til.