184 viktige friluftsområder

Når bystyret får 184 viktige friluftsområder til vurdering kan det bli mange detaljer å diskutere...