Vil gjøre det enklere for voksne å søke seg til friskoler

Av

- I dag møter noen voksne krav det er vanskelig å innfri. Det vil vi gjøre noe med, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.