30 år med elgjakt i Siraheio

Av

– Det har vært en stabil bestand av elg i området siden vi startet for 30 år siden, sier Brian Skjefrås om terrenget de jakter i i Siraheio.