Frustrert over kutt i logopedtjenesten: – Barnas beste blir satt til side

Anniken Bang-Olsen og Rebecka Spjuth har begge sønner som har mottatt logopedhjelp gjennom Lister PPT. Selv om det fortsatt er et sterkt behov for hjelp, har de fått beskjed om at tjenesten må avsluttes.