Frustrert SV-politiker: – Har vi fått en kultur der det er farlig å stikke hodet frem?

Steinar Dyrli (SV) hadde mange forslag til Flekkefjord kommune sin nye planstrategi, men fikk lite gjennomslag for sine forslag.