Frykter å ende opp som tilskuer til gruvedrift: – Vi er nødt til å få noe igjen!

– Skal vi bare stå og se på at våre naturressurser lempes ut av kommunen uten at vi får noe igjen? spør fungerende Lund-ordfører Gro Helleland (KrF).