Frykter overforbruk på 10,6 mill. i år

Økonomisjef Ove Ege i Kvinesdal kommune må nå be om tilleggsbevilgninger fra politikerne på 6,58 millioner kroner nå før sommerferien for å takle de forventede avvikene i årets drift.