Faktisk var det flere til stede som aldri hadde hørt Hølmebakk live før. Han har heller ikke sunget så ofte i byen. Selv husket han for 25 år siden da han sang i sjøbodene på en konsert i regi av Musikkens Venner. Han husket også da han som 15 åring spilte piano for Egil og Arne, duoen som besøkte de fleste steder på Sørlandet med sine evangeliske møter.

Fredag serverte han mange sanger fra sine CD-er, sanger som er velkjente for de fleste. Han fremførte i tillegg slagere på engelsk og en del sanger han har skrevet selv. Det ble over 30 forskjellige numre, noen av dem fremført i medley (sammensetning av flere sanger til en helhet). Hølmebakk skårer mye på at han smetter inn morsomme fortellinger mellom sangene og gir et repertoar som omfatter det sentrale i det glade budskap, evangeliet. Han har utgitt vitse-bøker knyttet til Karmøy der han vokste opp og til sanglivet på ulike gudshus. Disse solgte han sammen med CD-ene. Noen kjøpte så de har alle hans CD-er i sin samling.

Guds omsorg, kjærlighet til mennesker, hans nærhet i alle livssituasjoner og at vi kan komme til Jesus med alt det som tynger. Dette dekker en del av det Hølmebakk forkynte gjennom sine sanger. Han har en fyldig stemme som blir ekstra sterk med flott spill på flygelet. Slik kunne tilhørerne gå hjem med en god følelse, de hadde fått noe vesentlig fra Bibelens budskap.

Dette understreket David Liland i sin fengende appell.

Denne gang fikk Hølmebakk med røtter til Feda til en konsert i Flekkefjord med 300 til stede, torsdag var 15 og hørte ham på Betania i Sokndal. Fredag kjørte han til Kristiansand der han bor. Tirsdag i denne uka er han i baptistkirken i Tromsø. I sommer kommer han bl.a. til Lista. De som ville kunne lever inn info på et flyveblad og ble med på trekning av konserten på Lista til sommeren.