Til Flekkefjord- og Sokndal kommune.

Vi ser nå at endelig skal Skollabakken utbedres og blir oppgradert til dagens standard. Dessverre så skal den kun plastres på og ikke fikses. I et miljøhensyn så må den gamle planen om tunnel tas frem og benyttes. Den blir nok dyrere, men veien får gul stripe, mindre utslipp ved at bakken nesten forsvinner og vi får en god og sikker vei for fremtiden. Den kan også drives fra begge sider, mens trafikken går som i dag.

Når vi leste i Agder at de ville stenge veien helt i minst tre uker trodde vi dette var en tidlig aprilspøk. Denne veien er en gjennomgangsvei fra Egersund og Sokndal og er mye mer brukt en veimyndighetene tror. Det er fortsatt en del som går på arbeid og dette er en pendlervei. Dette er også en skolevei og når ungene skal i barnehage. Syketransport til Flekkefjord sykehus og beredskap ved dambrudd skal alle evakueres til Flekkefjord.

Som dere ser er det veldig mange som må finne andre løsninger dersom veien stenges. Når vegvesenet kommer med alternativ omkjøring fra Åna-Sira til Moi så ser jeg hvor lite dere vet. Denne veien ble aldri fullført og ble avsluttet i midten på 1960-tallet. Dersom det er meningen at vi skal kjøre til Sokndal over til Moi via Fv1 og opp på E39 så vil det nok ta mellom 1 -2 timer ekstra hver vei og da må den gjøres enveiskjørt sammen med F501. Ingen av disse veiene er slik at de kan ta møtende trafikk. Dersom folk fra Fjellså, Abelnes, Hidra og Åna Sira må kjøre rundt for å komme på jobb, skole, lege uten en kraftig godtgjørelse, er dette uakseptabelt. Skal det settes opp ekstra buss for at skolebarn må kjøres rundt og få tre timers ekstra skoledag.

Hvor mange foreldre er glad for dette? Hvor lenge klarer Finny og Åna-Sira grensehandel det uten leveranser av varer?

De vanlige transportørene har varslet at de ikke kan levere som i dag dersom de må kjøre om Egersund. Det er foreslått en ekstra ferge fra Abelnes til sentrum og dette er også en utgift som må tas med. Dersom alle ekstra utgiftene og all unødvendig merforbruk av tid tas med, blir nok tunnel billigere.

Bruk vettet det kan ikke forlange at vi skal ha 3-4 timer lengre kjøretid. Det er ingen skam å snu og se på saken med lokale briller. Alle faktorer må på bordet og ses i en sammenheng.