– Fylkeskommunen søler bort 13 millioner i året!

Tidligere ordfører Sigmund Kroslid er fortsatt aktiv pådriver for å få på plass en bro som gjør at Hidra kan bytte ut ferje med bro. Han mener tallene for ny ferjedrift viser at fylkeskommunen hadde spart svært mye på å gjøre Hidra landfast.