Fylkesmannen: – Skorveheias betydning for friluftsliv og sårbare arter ble feilaktig nedgradert

Fylkesmannen mener utbyggingsløsningen av Skorveheia, med betydelig større turbiner enn i den konsesjonsgitte løsningen, ikke kan tillates uten en ny, helhetlig konsekvensutredning.