Fylkesmannen støtter at strandsone tas med tvang

Fylkesmannen i Agder opprettholder Sirdal kommune sitt vedtak om ekspropriering av strandsone for utbedring av båtopptrekk på Tonstad.