Fylkesordføreren: –Vi vil fremskynde byggeprosjekter

Agder fylkeskommune går nå gjennom prosjekter det kan være naturlig å framskynde for å stimulere økonomien i landsdelen.