Fylkestinget sa nei til å løfte Hidra landfast og flyplass på Lista inn i nasjonal transportplan

Det var bare 15 representanter i fylkestinget som støttet Vidar Kleppe (Dem) sitt forslag om å be staten om å få landfastforbindelse til Hidra inn i sin nye nasjonale plan.