Fylkestopper i møte med kaptein på Hidraferja: – Får dere Øyna landfast også?

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) og leder av fylkets samferdselsutvalg Christian Eikeland mener fylket nå bør se på ferjesambandet til Andabeløy og Hidra under ett og jobbe for en løsning for begge de neste årene.