Minner om rasfare og utbedringer

Sirdal kommune minner fylkeskommunen om flere viktige veiprosjekter.