Litt etter klokken 12.00 er veien åpnet opp. Veien har vært stengt etter at krimteknikere og mannskap fra ulykkesgruppen til Statens vegvesen har gjort undersøkelser på stedet.

Trailere og vogntog har blitt stanset i Trolldalen i påvente av at veien skulle åpne. Personbiltrafikken har vært ledet over Tjørsvåg mens veien har vært stengt.

Operasjonsleder Vidar Arnesen hos politiet opplyser at veien er åpnet for fri ferdsel og at krimteknikere og havarikommisjonen er ferdig med undersøkelser på stedet.

- Pårørende er orientert og tilbudt krisehjelp fra kommunens kriseteam, sier Arnesen.