Fylkesveier og trafikksikkerhet: Her er strekningene som prioriteres av Flekkefjord kommune

Det nærmer seg skolestart, men de viktigste tiltakene for sikker skolevei har en lang vei å gå via fylkeskommunen.