– Krevende å samle fylkesveiene i felles Agder-plan

Det må gjøres tilpasninger både i Aust og Vest for å etablere en felles handlingsplan for videre utvikling av fylkesveinettet i den nye Agder fylkeskommune.