Får bruke 4,4 km fylkesvei til 40 millioners forskning

Fakultetet for teknologifag på Universitetet i Agder (UIA) får lov til å bruke en fylkeskommunal veistubb til å forske på mer effektiv og miljøvennlig veibygging.