Gangbro som i Mandal?

Av

Flekkefjord kommune er i dialog med Statens vegvesen for å få kostnadstall fra ny gang- og sykkelbro ved Bankebrua i Mandal.