Kraftproduksjonen og forbruket i sørlige Norge er for tiden på et lavt nivå. I uke 33 gikk forbruket noe ned, mens produksjonen gikk litt opp.

– Kraftflyten fra det sørlige Norge er fortsatt lav, men har gått noe opp fra forrige uke. De viktigste årsakene er mer produksjon av vindkraft og mer kapasitet i overføringen fra Midt-Norge, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Magasinfyllingen

Fyllingsgraden for hele landet økte noe i løpet av forrige uke. Også for det sørlige Norge gikk fyllingen litt opp, men for Sørvest-Norge (NO2) er magasinfyllingen uendret.

Se magasinstatistikken her

Vil følge opp produsentene

Det produseres for tiden svært lite vannkraft fra magasiner som kan lagres gjennom vinteren i det sørlige Norge. Rapporten for forrige uke viser likevel en liten økning i produksjon fra uka før.

– Vi kommer til å kontakte de aktuelle selskapene og se nærmere på hva økningen skyldes. Det er viktig at produksjonen fra magasiner i sørlige Norge der det kan lagres vann, nå holdes svært lav. Det vil bidra til økt fyllingsgrad og styrket forsyningssikkerhet, sier direktør i NVE, Inga Nordberg.

Rapportering fra produsentene

Kraftsituasjonen framover

Vi er i en tid på året der magasinfyllingen normalt øker. Det er variasjoner fra uke til uke. Videre utover høsten blir nedbøren viktig.

Mye kan endre seg de neste månedene: det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få mindre nedbør enn normalt, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen sør i Norge fortsatt kan bli krevende.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.