Stig Eie overrakte 5000 kroner til BUA på vegne av veteranene som har tjenestegjort i utlandet i Internasjonale Operasjoner for Forsvaret.

– Ungdomsarbeid der alle kan delta uten at økonomi er avgjørende, ligger vårt hjerte nært. Fysisk aktivitet er viktig for den oppvoksende generasjon og det er hyggelig å kunne bidra til et tilbud som alle kan benytte seg av, sa Eie da sjekken ble overrakt.

Eie fremhever at Frivillighetssentralen gjør en flott innsats i lokalsamfunnet og er et viktig supplement til andre frivillige organisasjoner.

BUA er et tiltak som fremmer fysisk aktivitet for ungdom, ved at man kan låne alt fra turutstyr til sykler og utstyr til sport. Dette lånes som på et bibliotek – altså gratis.