DET BEGYNTE med 19 lokasjoner som ønsket seg etablering av en ny batterifabrikk. Nå har 19 blitt til fire – og blant de fire er Lista. I løpet av den siste måneden har Morrow Batteries gått gjennom 19 innsendte forslag til hvor batterifabrikken kan ligge, og har landet på fire alternativer; Eyde Energipark (Arendal), Lista (Farsund), Støleheia Sør (Kristiansand) og Otra (Vennesla). Det betyr at alternativet med Ertsmyra i Sirdal er et av de områdene som er utelukket.

DET BETYR at Lista Renewable Energy Park er gjennom første nåløye i forhold til batteriselskapet Morrow Batteries som har gjort et utvalgt til en «finalerunde» for lokalisering av sin planlagte batterifabrikk. Hele Lister har stilt seg bak ønsket om å få batterifabrikken på Lista. Det i seg selv er en styrke og tilhører strengt tatt sjeldenhetene. Men her har man tenkt større tanker, nemlig at det som gavner Lista, det gavner også Flekkefjord og Kvinesdal.

EN AV dem som har ivestert i Lista Renewable Energy Park er flekkefjæringen Per Gunnar Andersen. Per Gunnar Andersen er en av dem som er fornøyd etter at Morrow Battery plukket ut Lista til finalerunden. – Vi er glade, men ikke overrasket. Vi har hele tiden ment at vi er en svært god kandidat, og vi er tilfredse med å være blant de fire gjenstående blant 19 kandidater, sier Andersen.

VI HAR tidligere forklart hva dette betyr for hele regionen. Med Lister som ett bo- og arbeidsmarked, vil 2000 arbeidsplasser ha ufattelig stor betydning for hele regionen. Akkurat det bør være et godt argument. For Kristiansand betyr det naturligvis også mye. Men Kristiansand vokser i kraft av sin egen størrelse og tyngde. Det gjør ikke Lister. Og skal Lister-kommunene oppleve vekst og fremgang i ti-årene som kommer, ja da trenger vi en slik etablering. Derfor er dette en voldsom viktig sak for hele Lister.

VI KRYSSER fingre for at vi kommer igennom neste nåløyet. Før jul regner Morrow Battery å ta en endelig beslutning. Her må alle gode krefter jobbe for en etablering på Lista.