Vi gratulerer både Torbjørn Klungland og Stian Birkeland med nye taburetter i kommunens politiske styre og stell. Julen kom tidlig i år med det gledelige budskapet at et skifte i de politiske stolene i kommunen var en realitet. Nok var nok for gamle-ordføreren som ble furten da hans strategiske Høyre-medspiller, «han som har vedet» ikke kunne bli med på det fremtidige politiske kommunelaget. Kampen på formannskapskontoret og i bystyresalen er ikke vårt lokalpolitiske samfunn verdig, det ble komikveld på «forrektig». Men, når røyken nå har lagt seg så er det to verdige vinner som står igjen på banen, Torbjørn og Stian.

Vi har tro på at dere begge har den rette gnisten og det pågangsmotet som nå påkreves for å rydde opp i «ting og tang» på ordførerkorridorene på rådhuset. Utgangspunktet er hvert fall godt da dere begynner med nesten helt blanke kort. Store endringer gir håp for store muligheter, så her er det bare å brette opp armene, ta fart og hoppe fra kanten av, mens endringsmomentet er tilstede.

Egentlig er valgresultatet og prosessen i bystyret omkring dette helt ubetydelig i den store sammenhengen, men slikt blir det allikevel bråk av når partienes symbolpolitikk settes i førersetet og som da gjerne trumfer alt i et valgår.

«Me he det jo så godt kulturen», som har dominert den politikken som har vært ført de siste årene mangler fullstendig en synlig og langsiktig generalplan for hele kommunen. Den store elefanten i rommet er selvsagt mangel på tiltak og politisk vilje til tilrettelegging for etablering av nye arbeidsplasser i kommunen. De historisk langsiktige og solide industriarbeidsplassene som «Slippen og Simek» har tilført kommunen og regionen i generasjoner er ikke gjort i en håndvending å erstatte.

Ambisjonsnivået må umiddelbart heves fra nåværende «Småbyen Flekkefjord – Vilje til Vekst»-nivået, som baseres på at forretningslivet og foreningslivet er beskjeftiget og tilfreds med å «klippe håret av hverandre» og trives med det. Det sier seg selv at når Flekkefjord Gårdseierforening og forretningsstanden mener de sitter på ubenyttet kompetanse og resurser på en framtidig byutvikling av kommunen, bekrefter bare at den nødvendige kompetansen på kommunalt nivå er p.t totalt fraværende. I ettertid kan man vel nå slå fast at strategien med å tiltrekke seg nye arbeidsplasser til kommunen ved å tro at kultursenteret kunne være magneten som skulle til for å tiltrekke seg nye innbyggere for etablering av ny industri arbeidsplasser til kommunen var vel optimistisk og svært naivt og har feilet.

Det er virkelig mange gode eksterne konsulentselskaper som helt sikkert kan bidra med en Mulighetsstudie fokusert på etablering av nye arbeidsplasser i hele Flekkefjord kommune. Begynn med å modifiser sloganet til: FLEKKEFJORD – VILJE GIR VEKST!

Det er flere innlysende muligheter, bl.a. som Aslak Rannestad pekte på i sitt leserinnlegg i mandagens Agder, ny E39 – Benytte anledningen ved fastlagte krysningspunkt. Ett av disse blir avkjørselen til Flekkefjord ved Løland.

Yngve og Parat har egentlig lagt «gullkortet» på bordet med sin omfattende joint venture milliard avtale med kineserne. Her kan en synlig kommunepolitikk være svært nyttig i etterkant av regjeringens påbegynte bidrag med avtalen i Kina for å støtte en tilrettelegging for å få deler av disse milliardene i form av nye arbeidsplasser til Flekkefjord.

Dessuten burde man snart kunne innse at det er lærdom i det som tre generasjoner Andersen har fått til i Svegeskogen. Nøkkelen til suksessen der er høy kompetanse med stor kapasitet som støttes av en god forretningsplan med ny teknologiutvikling sammen med gode samarbeidspartnere og en aggressiv og smart utnyttelse av mulighetene i et stabilt og etterspurt marked både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.