DE SENESTE månedene har det vært usikkerhet knyttet til den videre utbyggingen av ny firefelts E39 mellom Søgne og Ålgård. Høyere kostnader har ført til at Nye Veier AS har utsatt innhenting av anbud på de delene av strekningen som er ferdig planlagt og regulert. Det innebærer at den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal ender i et sandtak nær Mandal, mens veistrekningen fra Herdal til Røysgårdsletta i Lyngdal blir liggende som en blindtarm, nærmest uten mål og mening.

VI LEGGER bak oss en sommer med ekstremt mange stygge ulykker og i særdeleshet mange dødsulykker. Noen skriker etter lavere fart på våre veier, mens andre legger skylden på bruk av touchskjermer i bilene. Men det er ingen tvil om at det beste tiltaket for sikrere veier, er god kvalitet på veiene. I så måte er firefelts motorvei av ypperste klasse helt åpenbart det beste trafikksikringstiltaket man kan iverksette.

DET HAR Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg skjønt. Riktignok mente hun det kunne være klokt å sette en fot i bakken i forhold til de økte kostnadene ved enkelte av veianleggene. Men hun gir samtidig krystallklar melding om at veien skal bygges etter planene og at det ikke skal reduseres hverken på bredde eller hastighet. – De siste 10–15 årene har nye motorveier med midtdeler på E 18 fra Vestfold til Sørlandet bidratt til en klar nedgang i antall trafikkdrepte. Det er derfor beklagelig at regjeringen nå sår tvil om den videre satsingen på trygge veier med midtdeler, uttalte Erna Solberg til Fædrelandsvennen.

NYE VEIER må i det neste statsbudsjettet blir tilført nok midler til at den nye E39 mellom Søgne og Ålgård kan ferdigstilles etter planen. Veiprosjektet har stor betydning for både Rogaland og Agder og ikke minst for næringslivet som i dag sliter med gammeldagse kommunikasjonsårer. Regjeringspolitikerne må stoppe snakk som skaper usikkerhet omkring prosjektene. Dette er bygging av en infrastruktur som burde ha vært gjort for mange tiår siden.

EN NY firefelts E39 vil både være sikrere og være til gunst for både privatpersoner og næringslivet som i dag sliter med dårlige veiforbindelser. Vi aksepterer ikke noen utsettelse av byggeprosjektene. Her må man kjøre på og få veiprosjektene ferdig så fort som svint.