Godkjenner overføring av Knabeåna og Solliåna

NVE har nå godkjent planendringene for overføringen av Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn. Myndighetene mener fordelene og nytten ved planendringen er større enn skadene og ulempene.