Godt resultat på elevundersøkelsen: – Men motivasjon er en utfordring

– Vi ser ingen signifikante forskjeller på elevundersøkelsen i forhold til resten av fylket eller kommunen. Skolemotivasjon hos elevene er likevel en utfordring, sier rektor Magnhild Eia på Nygård barneskole.