Åtland har tett samarbeid med KPK Ukraina som driver aktivt hjelpesendingsarbeid fra Vigrestad. Etter krigsutbruddet har hjelpearbeidet hatt travle tider som aldri før. På konserten vil det bli gitt info om dette arbeidet. Hovedsatsingsområde i Ukraina er omkring byen Uzhgorod og 12 nærliggende landsbyer. Gjennom KPK-Ukraina metter House of Mercy mange tusen hver uke. Fattige familier og enkeltpersoner får kontinuerlig hjelp i form av mat, klær og sko, hjelp til reparasjoner, betaling av strøm, medisiner, ved, vaksiner, skolemateriell, boring etter vann og mye mer.

Stiftelsen gir fast økonomisk hjelp til to sykehjem. I tillegg gis hjelp til blinde, døve, mennesker med funksjonshemning, sykehus og til statlige barnehjem.

Stiftelsen KPK-Ukraina er en offentlig godkjent humanitær stiftelse med formål å hjelpe mennesker i vest Ukraina som lever i fattigdom og nød. Slik viser hjelpearbeidet kristen nestekjærlighet i praksis, viser omsorg og kjærlighet og samtidig utøver distribusjon av nødhjelp. Gjennom samarbeidspartnere i Ukraina får mennesker i alle aldre hjelp, uansett bakgrunn, nasjonalitet eller religion.

Pensjonerte konfirmanter

Stavanger krets av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) startet høsten 1990 med kristendomsundervisning for konfirmanter. Denne undervisningen fikk Ivar Lyster ansvaret for i 1991, pioneren bak hjelpearbeidet vårt. De som deltok, opplevde et helt spesielt fellesskap, og det ble til at man fortsatte å holde kontakten ved å arrangere møter og weekender. Navnet Kristne Pensjonerte Konfirmanter (KPK) dukket da opp, først som en spøk, men forble etter hvert navnet på gruppen.

Ungdommene og lederne hadde et ønske om å gjøre noe for de som levde i fattigdom og nød. Da kom ideen om å reise med hjelpesending til Ukraina. 1998 reiste dermed en buss med KPK-ere for første gang. Her ble det innledet et samarbeid med bekjente i Ukraina som også ønsket å hjelpe andre. I flere år reiste ungdommer fra Norge ned én til to ganger i året med hjelpesendinger og i mindre grupper, og siden 2003 har arbeidet vokst betraktelig. KPK -Ukraina ble stiftelse i 2004. De samarbeider med stiftelsen House Of Mercy som driver barnehjem. Dessuten omfatter arbeidet hjelp til unge, helsearbeid, drift av sykehus m.m. Behovet for hjelp har økt mye i senere år, spesielt på grunn av krigen.

Hver måned får styret i KPK-Ukraina tilbakemelding hva alle pengene blir brukt til. Mesteparten av arbeidet som gjøres i Norge er frivillig, og har lave administrasjonsutgifter.

Gospelkoret Exodus

Exodus kan ha flere betydninger, blant annet det latinske navnet på Andre Mosebok, Exodus jødenes utreise fra Egypt. Det er navnet på gospelkoret Exodus som har øvelsene på Betania i Kristiansand. Betania tilhører Den Frie Evangeliske Forsamling. Repertoaret er alt fra sanger og lovsanger til herlig tradisjonell gospel. Koret ledes av Tom Jarle Istad Kristiansen.

Det er duket for en konsertopplevelse i Gyland til lørdag samtidig som hjelpearbeidet til Ukraina støttes.