SOM VED så mange andre arrangementer i år, blir også årets Sirdalsdager de første fullverdige på tre år. I 2019 var siste året med normale Sirdaldager, med folkefest og sauedrifting. Arrangementet ble i 202 avlyst og i fjor var det et svært nedskalert arrangement. Selv om sauene skulle ned fra fjellet og at noen måtte gjøre det, var arrangementet omkring svært begrenset. Sirdalsdagene har fått en helt spesiell posisjon blant fastboende, hyttefolk og besøkende fra bær og fjern. Det er folkefest, kombinert med det nyttige, nemlig det å få sauer som har vært på sommerbeite i fjellet, ned til sivilisasjonen.

DET ER et fantastisk syn når tusenvis av sauer kommer bølgende ned fjellsiden og vandrer på veien fra Ådneram til Kvæven. Selve driftingen har vært utsatt for kritikk fra dyrevernerne, men vi kan ikke se at dette er noen inhuman måte å samle sammen sauene på. Tvert imot. Dette er en eldgammel tradisjon som man i moderne tid har valgt å lage en folkefest omkring. Og det er en viktig markering av at sommeren er over og at vi går høsten i møte. Og skjebnen til sauene er jo allerede ved fødselen beseglet.

OGSÅ UTSTILLERNE har ventet på nye Sirdalsdager, eller Sirdalsdager slik som vi har kjent dem i mange, mange år. I år er det 58 utstillere som har stands på Kvæven. Det er naturligvis ymse hva som kan kjøpes. Men som på alle dager, marknader og bygdearrangementer, er det et variert utvalg av varer. Slik sett er det noen for enhver smak og for alle aldersgrupper. I tillegg er det underholdning

DEN STORE forskjellen i år, sammenlignet med tidligere år, er at selve sauedriftingen i år ikke er på fredagen, men utsatt til søndag ettermiddag. Det betyr at flere folk får anledning til å få med seg bølgene av sauer ned fra fjellet. Å ta dem ned fra fjellet fredag ettermiddag har forhindret mange hyttefolk og tilreisende å se på tildragelsen, av rene praktiske årsaker. Når man nå kan rekke frem til sauedriftingen, er det helt sikkert mange som vil stille seg i veikanten og se på det som mange kaller for høstens vakreste eventyr.