Endelig anbud for GP-krysset

I januar ble det klart at arbeid med GP-krysset kunne sendes ut på anbud, men anbudsbeskrivelsen er ikke ferdig før nå.