TORSDAG KVELD ble Flekkefjord kommune kåret til Årets frivillighetskommune i Norge. Flekkefjord, Eid og Lier kjempet til slutt om den ærefulle tittelen, og til stor glede og jubel var det Flekkefjord som ble ropt ut da kåringen fant sted i Oslo Det er KS og Frivillighet Norge som står bak kåringen. Prisen belønner en kommune som har et godt og systematisk arbeid med frivillighet. Og her stiller Flekkefjord som den beste i Norge. Så bra! Og så fortjent!

BARE 15 prosent av norske kommuner har en bevisst frivillighetspolitikk. En helhetlig frivillighetspolitikk er en del av kommunens planverk og omfatter både hvordan kommunen legger til rette for frivillige organisasjoner og hvordan kommunen og frivillige organisasjoner skal samarbeide. Kommunene som har en helhetlig frivillighetspolitikk har større sannsynlighet for å ha en frivillighetskoordinator, og for å gi støtte til de frivillige organisasjonene.

FUNN FRA Institutt for samfunnsforskning viser at kommuner som har en frivillighetspolitikk skiller seg fra kommuner som ikke har det på flere områder. Særlig knyttet til samarbeid om integrering skiller kommunene som har en frivillighetspolitikk seg ut med å ha mer samarbeid med frivillige organisasjoner. Og nettopp her har Flekkefjord scoret høyt. Det gjøres en formidabel innsats, ikke minst knyttet til integrering.

KÅRINGEN GIR oss grunn til å være stolte. Det er mange som fortjener honnør for sitt arbeid, men i denne saken må vi gi en ekstra verbal blomst til daglig leder Marianne Hafte som legger sin sjel i sitt arbeid for Frivilligsentralen i Flekkefjord. Hun brenner for sine oppgaver og har en tilnærming til jobben som er helt unik.


LA OSS alle glede oss over utmerkelsen – og la oss alle bidra i den grad vi har tid og anledning. Kåringen forpliktelser. Det er viktig å ha i mente.