DEN NYE flerbrukshallen i Flekkefjord har vært i bruk noen måneder, men først lørdag ble den offisielt åpnet. Det skjedde ved snorklipping, taler, oppvisninger og ikke minst godord fra to blad Team Ingebrethsen som villig delte ut autografer og lot seg fotografere. Vi fikk ser liv og røre i hele hallen, i alle kriker og kroker var det unge mennesker som brukte tilbudene. Det var en fryd å se så mange mennesker, så mye aktivitet og så stor glede.

DET ER på sin plass å gratulere, både byens idrettslag, men faktisk alle innbyggerne i Flekkefjord, med en ny og tidsriktig hall som rommer så mange forskjellige tilbud. Det at vi også hare fått på plass haller og baner som vi tidligere ikke har hatt anledning til å bruke i Flekkefjord, er stort og viktig, fordi det er med på å gi et tilbud til en bred gruppe. Med de investeringer som Flekkefjord kommune har gjort de seneste årene, har vi også skapt et tilbud til hele menneske, fra knøttene små, til tuslete og grå.

8000 KVADRATMETER med ren folkehelse er et aktivum for hele regionen. Det er spennende at dette er et prosjekt som nærmest er å betrakte som et OPS-prosjekt. Det var idretten selv som tok initiativet i 2013/2014. Da dukket ideen opp og siden ble den satt til modning og utvikling. Idretten har bidratt både i forhold til innholdet i prosjektet – og også finansieringen. Sponsorkomiteen i idretten, med Trulte Flikka og Sigurd Bruhjell i spissen, fortjener en ekstra honnør for arbeidet som er gjort.

NÆRINGSLIVET HAR vist vilje til å bidra. Spesielt viktig har bidraget fra Flekkefjord Sparebank vært. Banken har bidratt med over syv millioner kroner. Men næringslivet generelt har hatt spanderbuksene på og lagt penger på bordet for å få prosjektet realisert. Dette er det for øvrig også lange tradisjoner for i Flekkefjord. Også ved byggingen av Flekkefjord kultursenter Spira ble det samlet inn betydelige midler.

MEN OGSÅ politikerne som har bidratt med fornuftige vedtak og økonomiske bevilgninger, fortjener honnør. – Det er ikke sikkert at alle er enige, men jeg syns det har gått ganske hurtig fra første gang vi hørte idretten og initiativpersonene snakke om en «Flerbrukshall», og til vi står her i denne fantastiske og funksjonelle bygningen, uttalte ordfører Torbjørn Klungland i sin åpningshilsen.

UANSETT KORT eller lang tid: Gratulerer med et kjempeflott anlegg til hele Flekkefjord – og til omkringliggende kommuner.