TORSDAG kom meldingen: Heidi Nag Flikka er ansatt som ny administrerende banksjef i Flekkefjord Sparebank, etter Jan Kåre Eie som går av med pensjon til sommeren. Heidi Nag Flikka er ingen hvem som helst i det lokale næringsliv. Hun kommer nå fra stillingen som finansdirektør i Norges nest største fergerederi, Fjordline. Tidligere har hun blant annet vært administrerende direktør i AF Offshore Aaron Moller AS og assisterende regionbanksjef for bedriftsmarkedet i Sparebank 1 SR-Bank Agder.

DEN NYE banksjefen overtar ledelsen av en bunnsolid lokalbank som har vært i funksjon i mer enn 180 år – og som sammen med styret og bankens lojale ansatte skal ta skrittene til videre vekst og utvikling i regionen. Flekkefjord Sparebanks posisjon i lokalmarkedet er uomtvistelig, spesielt på personkundemarkedet. Flekkefjord Sparebanks viktigste oppgave er å betjene markedet, slik at man opplever vekst og fremgang.

I VINTER ble det klart at fusjonsforhandlingene mellom Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank strandet. Avtroppende banksjef Jan Kåre Eie beklaget utfallet av fusjonsforhandlingene – og hadde håper at de to sterke lokalbankene sammen skulle utgjøre en enda sterkere og dedikert distriktsbank. Slik gikk det ikke. Nå skal de to lokalbankene styres av sterke kvinner som kanskje kan finne frem til samarbeidsformer vi ikke har tenkt på.

FLEKKEFJORD SPAREBANK skal fortsatt jobbe til det beste for kunder, både private og bedriftskunder. Med Heidi Nag Flikka i førersetet skal nok det gå fint. Det er en svært spennende jobb, der du som leder kan være med å påvirke og prege et helt lokalsamfunn, i langt større grad enn det man kan i de aller fleste andre posisjoner. Derfor er jobben så viktig – og derfor er det så viktig at riktig person inntar banksjefstillingen. Vi gleder oss over ansettelsen.