MANDAG BLE det offisielt kjent at Kjell Erfjord er tildelt Lund kommune kulturpris. Riktignok kunne han ikke være til stede under selve kulturkvelden. Han er på ferie i varmere strøk. Prisen deles ut hvert andre år og tilfaller en innbygger som har nedlagt et særlig stort arbeid innenfor kulturområde i Lund kommune. Det skal mye til å nå den merittlisten som Kjell Erfjord står for. Gjennom hele sitt voksne liv har han vært engasjert i stort og smått i og for innbyggerne i Lund kommune.

DA DENNE skribler kom til Agder første gang for 40 år siden, var Kjell Erfjord ordfører i Lund kommune. Og det har han vært i en rekke perioder. Han har på mange måter vært Mr. Lund kommune, en samfunnsbygger, entusiast med et brennende engasjement for lokalsamfunnet. Få i denne verden snakker like pent om sin hjemkommune som det Kjell Erfjord gjør. Han har vært rektor på Lundheim Folkehøgskole og stått sentralt i det frivillige arbeidet i kommunen.

ENGASJEMENT HAR han vist overfor bygdas ungdommer, overfor funksjonshemmede, flyktninger, asylsøkere og ikke minst eldre. Han har vært en pådriver for en rekke arrangementer, store og små. Han er et funn i forhold til å planlegge og gjennomføre, og sparer aldri seg selv. Han har et spesielt forhold til kirken og det frivillige arbeid innen misjon både nasjonalt og regionalt. Han sies å være en ekspert på å engasjere og få med seg andre på å gjennomføre egne og andres ideer.

– KJELL ERFJORD har fått Kongens fortjenstmedalje, men i egen bygd er det som kjent ikke like lett å bli profet. Nå er det jammen på tide at Kjell Erfjord får den lokale kulturprisen for sin uegennyttige innsats i en mannsalder, til det beste for lunddølene, uttrykte juryen. Slik som det går frem i begrunnelsen, har Erfjord vært engasjert i mye, som politiker, rektor på Lundheim folkehøgskole, leder av Pensjonistforbundet i Rogaland, og leder for Lund pensjonistforening.

OG IKKE minst viktig og et godt kjennetegn på Kjell Erfjord: Han er stolt av å bo i Vakre Lund.