I DAG fyller prinsesse Ingrid Alexandra 18 år. Det er en historisk begivenhet. For første gang i moderne tid, er det en kommende dronning som når myndighetsalder. Monarkiet står sterkt i Norge - og det er godt å registrere at denne styreformen faktisk står sterkere nå enn da prinsessen ble født for 18 år siden. Den gang mente 57 prosent av befolkningen av hun kom til å bli dronning, mens tallene i dag er 80 prosent.

I DAG heiser vi flagget for vår tronarving - og vi sender de varmeste gratulasjoner til henne og til hennes familie, både de i Oslo, men også hennes bestemor i Kristiansand. Prinsesse Ingrid Alexandra er den første kvinnen som i moderne tid overtar tronen, når den tid kommer. Det var en en grunnlovsendring som ble gjort midt på 1970-tallet, men som ikke fikk tilbakevirkende kraft.

ALVORET I vår prinsesses liv trekker nå nærmere. Selv om hun fremdeles går på videregående skole, kan hun når hun blir kronprinsesse lede statsrådsmøter på Slottet, dersom monarken skulle være forhindret. Hennes rolle og forståelse av rollen skal nå fortsette å formes, slik hun egentlig har blitt formet fra den dagen hun ble født. En arveprinsesses liv og skjebne er forhåndsbestemt.

I NRK har man i forbindelse med 18-årsdagen gjort en meningsmåling blant de unge nordmennene. Den viser at tre av fire unge mennesker tror at Ingrid Alexandra blir dronning. De unge mener kongefamilien gjør en god jobb og at tilliten til de kongelige er stor. Det føyer seg inn i oppfatningen som de fleste har av kongefamilien. Selv om mange vil oppfatte monarkiet som en anakronisme, er det mye mer samlende enn alle andre statsformer.

VÅR KOMMENDE dronning fyller 18 år i dag og blir dermed myndig. I går besøkte hun Stortinget, Høyesterett og regjeringen som et ledd i markeringen av 18-årsdagen. Egentlig skulle det ha vært en større markering i forbindelse med dagen, men på grunn av koronapandemien er den markeringen utsatt.

VI STILLER oss i rekken av gratulanter til den flotte unge kvinnen som en gang skal bli vår dronning. Slik vi har sett og hørt henne kommer hun til å ivareta arven etter sin bestefar og far på en utmerket måte. Gratulerer med dagen!