Graver seg ned i E39-korridoren: Har funnet flere spor fra steinalderen

I forbindelse med nye E39 mellom Lyngdal og Ålgård, har arkeologer de siste månedene drevet med arkeologiske undersøkelser langs traseen. I Flekkefjord kommune er det gjort flere spennende funn.