Graver først og spør etterpå?

Av

Ny reguleringsplan behandles i morgen. Da er Tollbodplassen nesten ferdig.