Slepes fra Lyngdal til Kvinesdal

Slepet av plattformen Borgland Dolphin fra Lyngdal til Angholmen er i full gang