Gå til sidens hovedinnhold

Gruvedrift og Det grønne skiftet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Agder av fredag 13. august leser jeg at Maria Refsland skal demonstrere mot at Nussir ASA får etablere kobbergruve utenfor Hammerfest, hvor avgangsmassene skal deponeres på bunnen av Repparfjord.

Landet står foran et stortingsvalg hvor Klima og Det grønne skiftet er svært sentrale tema. Klodens energiproduksjon fra karbon (Kull, olje og gass) skal skiftes ut med elektrisitet produsert fra vind og solcellepaneler. Disse kan ikke gi oss den stabile tilgang på elektrisitet som vi ønsker, så derfor skal det bygges batteri komplekser som kan kobles inn når vind og sol svikter. I tillegg vil det kreves store mengder batterier når hele bilparken skal elektrifiseres.

Det grønne skiftet og produksjon av disse batterier vil kreve en tilgang på ulike typer mineraler i en størrelses orden som verden aldri har sett. Vindmøller krever 10 ganger mer jern pr. produser el, enn det varmekraftverk krever. Solceller og batterier trenger mineraler som kobber, lithium og sjeldne Jordmineraler (Rare Earth Minerals). IEA har regnet ut hvor mange ganger dagens produksjon må økes fram til 2040 for å oppnå målene i Parisavtalen.

Litium: 42

Grafitt: 25

Kobolt: 21

Nikkel :19

Sjeldne jordarter: 7

Produksjonen av kobber og bauxitt må også økes formidabelt hvis Parisavtalen skal oppfylles. Store deler av dette kommer i dag fra Kina og Kongo. Mye er barnearbeid og arbeidsforholdene beskrives som forferdelige, etter Norsk standard.

Miljø organisasjonene i Norge benytter enhver anledning til å understreke hvor viktig det er at Norge skal være en pådriver i Det Grønne Skiftet. Selve grunnfjellet for å kunne produsere den mengden med batterier som Det Grønne Skiftet krever er en enorm økning på tilgangen på nødvendige mineraler. For å få det til må det prospekteres, letes etter mineraler og gruver må åpnes.

Hele denne problematikken er godt kjent og ubehagelig. Den begraves derfor både i miljø debatten og på den politiske arena. Men ekstra underlig blir det når Miljø og Klima bekymrede mennesker i Norge demonstrerer mot gruveprosjekter som absolutt trenges for å kunne gjennomføre Det Grønne Skiftet.

Og til slutt. Deponering av avgangsmasser er en av de store miljøkonsekvenser ved gruveprosjekter. Men deponering på bunnen av de dype norske fjorder må da være betydelig mer miljøvennlig enn å deponere det på land!