Gult varsel: Høy vannstand fra mandag morgen!

Det er nå varslet fare for overvann i tettbygde områder, og det kan bli stengte veier og overvann ved bekke- og elveløp.