Frustrasjon over høyt vann

Av

Det er frustrasjon blant flere grunneiere over høy vannstand i Kongevoldvannet for tiden. Utsiktene til å få mer normale forhold er små.