Etter tre år har endelig Lund kommunes PNM-utvalg bestemt seg for bobilparkering på Moi. Dette med referanse til Lund kommunes postlister. I den utredning som administrasjonen har lagt fram, er det lagt frem flere alternativer. Av disse alternativer har politikerne i PNM-utvalget valgt Timreviken i Moi sentrum.

Her er det mulig å parkere 3 biler når en følger pålagte sikkerhetsregler. Administrasjonen har frarådet dette alternativet.

Vi som kjenner området vet at dette området er det mest trafikkerte området på Moi. Her ligger Nor Dan, hovedtrafikk Moi sentrum,trafikk til Stranda, Skålandsveien , Lundestranda osv. I tillegg ligger jernbanen ca 100 meter unna og E 39 ca. 200 meter unna. Støy og atter støy.

Av erfaring tror jeg ikke mange bobilbesøkende bevisst vil søke til slike forhold. Denne gruppen søker steder for avslapping og et rolig miljø. Det kan være på sin plass å minne om de problemer bobilparkeringen i Flekkefjord slet med i forbindelse med råning. Flekkefjord bobilparkering ligger ikke en gang med en gjennomgangsvei.Hvordan de forskjellige menigheter I området ser på å få disse besøkende og løse behovet for parkeringsplasser for sine aktiviteter, blir spennende å erfare. Det skal også bli spennende å se hvordan en skal takle parkering når det foregår arrangementer i sentrum?

Når jeg vurderer selve den politiske beslutningen, kan det kun forstås som en unnvikende handling for ikke å tørre ta en utfordring hvor en kunne satt Moi på kartet. Et annet argument som politikerne nå kan bruke er at: Vi har da gjort noe! Til kjedsommelighet gjentar jeg igjen at våre politikere ikke har forstått at en bobilparkering er en vare og som skal selges og at dette gir penger i kassa. Et snev av kvalitet på tjenesten er avgjørende for suksess og for at bobilfolk kommer tilbake. Det er mitt håp at når denne saken kommer til kommunestyret at det finnes hoder med bedre vett. Hvis det i det hele tatt kommer til behandling der. Det skulle ikke forundre meg.

Jeg er kjent med at en enkelt politiker i AP har uttalt at jeg i denne sak er belærende og at min måte å kommunisere på er provoserende. En Høyre-politiker har i tillegg uttalt offentlig at «du har ikke hele vede». Er det slike uttrykk og argumenter som skaper negative holdninger i en så viktig sak?

Jeg er fullstendig klar over min væremåte, men man må ofte bruke sterke uttrykk for å få lokale politikere til å våkne. Denne saken handler ikke om å være enig med meg eller ikke. Dette handler om å utvikle Moi på en positiv aktivitet. Etter min mening er vedtaket i denne sak ikke en riktig beslutning og jeg vil påstå at våre politikere er på ville veier. Jeg tror heller dette er et uttrykk for mangel på kunnskap, evne og vilje.

Vilje til å ta upopulære beslutninger og frykten for å gjøre seg upopulære i diskusjonen om å plassere bobilparkeringen ved Promenaden i Malånå Småbåthavn.

Se til Flekkefjord. De har forstått det. Jeg for min del vil etter dette vedtaket anbefale og henvise bobilbesøkende til Flekkefjord. Der blir de godt mottatt og er hjertelig velkomne. Her på Moi er de ikke ønsket er nå min erfaring.

Etter min mening er den beslutning som nå er tatt: Hål i håve.