På høstens temakveld i Hidra kirke får vi besøk av en utflyttet "Hidravas" som gjennom mange år har jobbet utenfor Norges grenser. Hans Ola Urstad er utdannet cand.polit med hovedvekt på internasjonal politikk. Urstad har jobbet på tre ulike kontinenter og bodd i Polen, Belgia, USA, Serbia, Montenegro, Malaysia og Brunei. I to perioder jobbet han for norsk utenrikstjeneste og i 4 år hadde han Stortinget som arbeidsplass.

På temakvelden 5. oktober vil Urstad fortelle om noe av det han har opplevd av spesielle episoder og erfaringer gjennom et langt arbeidsliv i utenrikstjenesten. Vi møtes på galleriet i Hidra kirke. Etter Urstads kåseri blir det mulighet for spørsmål og samtale.

Dette er den tredje temakvelden Hidra Menighet inviterer til. Vi ønsker med disse samlingene å fremme vår visjon om å være en åpen og inkluderende folkekirke for alle.

OFR