MANDAG KOM Stortingets transport- og kommunikasjonstransport på offisielt besøk til Sørlandet. Besøket avsluttes i dag med busstur Flekkefjord og Lindesnes. I dag skal samferdselspolitikerne få nødvendig informasjon av både Nye Veier, lokale politikere og ikke minst næringslivets representanter. Ny firefelts E39 er helt åpenbart det aller viktigste temaet de skal informeres om.

VEIUTBYGGING ER ekstremt viktig for å skape en god infrastruktur for både folk og næringsliv. Et av Solberg-regjeringens viktigste grep var å etablere et nytt veiselskap som skulle sørge for at får mer vei for pengene. Det ble igangsatt store og viktige prosjekter som for eksempel å lage ny firefelts vei mellom Kristiansand og Ålgård. Vi er godt i gang, men dagens regjering har dessverre skapt usikkerhet knyttet til finansiering og dermed gjennomføring av hele dette prosjektet. Det har skapt harme og irritasjon.

EN TING er at man underfinansierer Nye Veier. Men man stiller også spørsmål ved hvorvidt vi skal bygge fire felt hele veien. Det som nærmest var hugget i stein for få år siden, er det nå skapt usikkerhet omkring. Det er fullstendig uholdbart. Her må samferdselspolitikerne ta de nødvendige grepene og sørge for at man får gjennomført veiutbyggingen etter de opprinnelige planene, både i dimensjon og tid. Det er helt nødvendig at vi får på plass kommunikasjonsårer som tjener både Agder og Rogaland.

I DAG står strekningen mellom Kristiansand og Mandal ferdig. I tillegg arbeides det med strekningen mellom Mandal og Røysgård på Kvinesheia. Det vi vet er at strekningen mellom Lyngdal og Ålgård er sterkt ulykkesbelastet og at det er beregnet å bli 4,4 drepte eller hardt skadde pr. år på strekningen. En ny firefelts E39 vil halvere dette.

I TILLEGG til en helt åpenbar trygghetsgevinst, er det også et transportøkonomisk aspekt som må tas på de dypeste alvor. Både økonomisk og tidsmessig vil en ny E39 gi store gevinster. Det vet vi – og da må vi sørge for at det bygges for fremtiden, ikke for en fortid. Da veien mellom Feda og Handeland ble åpnet i 2007, var den nye veien allerede utdatert. La oss ikke gjøre samme tabbe igjen.