Håper lørdagsmarked gir økt sentrumsaktivitet: – Gjøres det riktig kan vi komme inn i en god sirkel

To lørdager i juli og én i august blir det igjen lørdagsmarked i stasjonsbyen. Pådriverne håper det vil bidra til økt sentrumsaktivitet hele året.